خدای مهربون

 

پروردگارا

                به من آرامش بده تا

                                    بپذيرم آنچه را که نمی توانم تغيير دهم

 

دليری ده

                    تا تغيير دهم آنچه را که می توانم تغيير دهم

 

بينش ده

                  تا تفاوت اين دو را بدانم

 

مرا فهم بده

                 تا متوقع نباشم که دنيا و مردم مطابق ميل من رفتار کنند

 

/ 0 نظر / 8 بازدید