انتظار

 

 

بگذار هر روز دليلي باشد در دست

بگذار هر روز عشقي باشد در دل

امشب هم پشت پنجره به انتظار عبورش نشسته ام

اما او نيامد

آه صبح نزديک است

پنجره را بستم

صداي خنده اش مي آيد

...

از اين پنجره؛ که انتظارم را به تمسخر ميگيرد

بيزارم

زندگي ام در کلمه ي انتظار خلاصه شد

و تنها دلخوشي ام ديدنت از پشت اين پنجره بود

و تنها به نگاهي دزدانه خرسندم

خوب من ؛ در گذر زمان

عاشقها ميميرند؛ اما عشق همچنان زنده و شفاف در قابي از جنس انتظار باقي ميماند

آنچه بر جا ميماند نگاهيست منتظر در پشت قاب اين پنجره ها..

/ 0 نظر / 12 بازدید