# وبلاگ
چه اشتباه فاهشی        دلم گناه کرده است                      به چشم عشقباز تو                                      کمی نگاه کرده است   *هادی خورشاهيان*
/ 0 نظر / 2 بازدید